autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și finanțarea Centrului de Consultanță și Servicii pentru întreprinzătorii particulari
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Potrivit proiectului-document semnat de Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, se înființează Centrul de Consultanță și Servicii, cu o durată de 3 ani, având ca obiectiv sprijinirea întreprinzătorilor particulari prin acordarea de consultanță și servicii în mod gratuit.

Art. 2. - Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii împreună cu Centrul de Consultanță și Servicii vor colabora la implementarea în România a programului privind dezvoltarea întreprinderilor private mici și mijlocii potrivit Programului de reformă al Guvernului.

Art. 3. - Finanțarea activității Centrului de Consultanță și Servicii este asigurată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Fondurile alocate de Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în anul 1991, în sumă de 1.442,0 mii lei, se asigură din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 4. - Pentru anii 1992-1994, sumele în lei reprezentând contribuția Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii la finanțarea Centrului de Consultanță și Servicii vor fi înscrise în bugetul acesteia, cu acoperire din bugetul administrației centrale de stat.

Art. 5. - La expirarea perioadei de 3 ani, Guvernul va hotărî asupra continuării activității Centrului de Consultanță și Servicii.

Art. 6. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii pe anul 1991.