autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română

1. Boiu Decebal Mihai Horia, născut la data de 23 martie 1945 în Sibiu - România, fiul lui Ioan Baptist și Silvia Baptist, domiciliat în prezent în Germania 8700 Wurtzburg, Heinestr. 12, Bayern.

2. Boiu Paraschiva, născută la data de 1 aprilie 1948 în Sibiu - România, fiica lui Stoica Ioan și Stoica Elisabeta, domiciliată în prezent în Germania 8700 Wurtzburg, Heinestr. 12, Bayern.

3. Boiu Dan Horia Zaharia, născut la data de 7 februarie 1973 în Sibiu - România, fiul lui Mihai și Paraschiva, domiciliat în prezent în Germania 8700 Wurtzburg, Heinestr. 12, Bayern.