autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru acordarea cetățeniei române
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se acordă cetățenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat dobândirea cetățeniei române

1. Stepan Elena, născută la data de 14 martie 1955 în București - România, fiica lui Iosef și Elena, domiciliată în prezent în București, b-dul Metalurgiei nr. 25, bl. 14 A, sc. 5, et. 6, ap. 137, sectorul 4.

2. Abdus Sadan Haidar, născut la data de 16 iulie 1960 în Safita - Republica Arabă Siriană, fiul lui Hasan și Sabiha, domiciliat în prezent în București, strada Prisaca Dornei nr. 11, bl. N 16, sc. C, ap. 43, sector 3.

3. Hussein Ibrahim Hassan, născut la data de 20 noiembrie 1962 în Blida - Republica Liban, fiul lui Ibrahim și Marian Ismalil Ghazi, domiciliat în prezent în București, Aleea Hobița nr. 4, bl. 4, ap. 38, sector 2.