autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru finanțarea acțiunilor Fundației culturale române
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 11 milioane lei de la rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, pentru acoperirea cheltuielilor necesare Fundației culturale române, astfel: 8 milioane lei, pentru organizarea Forumului românilor și al originarilor din România și 3 milioane lei în vederea reînființării Centrului de studii transilvane.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Afacerilor Externe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.