autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la administrarea fondurilor constituite din contribuția de asigurări sociale de 2%, conform articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 219/1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Fondurile reprezentând contribuția de asigurări sociale de 2% pentru compensarea creșterii prețurilor la medicamente, virate la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, trec în administrarea Ministerului Sănătății.

Art. 2. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale va vira în contul Ministerului Sănătății, lunar, până la finele lunii următoare, sumele încasate, cu regularizare trimestrială.

Art. 3. - Sumele rămase disponibile după compensarea prețurilor la medicamente de către Ministerul Sănătății pot fi utilizate de către minister pentru finanțarea altor cheltuieli pentru sănătate.

Art. 4. - Ministerul Sănătății, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Economiei și Finanțelor, va elabora, în termen de 30 de zile, norme metodologice de aplicare a prezentei hotărâri.