autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea, în cadrul Fundației culturale române, a Centrului de studii transilvane
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se reînființează, în cadrul Fundației culturale române, Centrul de studii transilvane, care va avea sediul în Cluj-Napoca.

Art. 2. - Centrul de studii transilvane are ca obiect de activitate realizarea de studii și cercetări privind trecutul, prezentul și viitorul Transilvaniei, provincie fundamentală și centrală a României, editează reviste și alte publicații de profil.

Art. 3. - Organizarea și funcționarea Centrului de studii transilvane sunt prevăzute în anexa la această hotărâre.

Art. 4. - Cheltuielile necesare organizări și funcționării Centrului de studii transilvane se suportă din bugetul Fundației culturale române.

Art. 5. - Ministerul Economiei și Finanțelor va opera modificările corespunzătoare în bugetul administrației centrale de stat, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


[modificare] Anexă

Organizarea și funcționarea Centrului de studii transilvane

Art. 1. - Centrul de studii transilvane se organizează și va funcționa în cadrul Fundației culturale române.

Art. 2. - Obiectul de activitate a Centrului de studii transilvane este realizarea de studii privind trecutul, prezentul și viitorul Transilvaniei, provincie fundamentală și centrală a României.

Centrul de studii transilvane va organiza și realiza orice fel de activități concordante cu obiectul său de activitate de genul: organizare de manifestări științifice, editare de carte, ziare și reviste, reeditare de lucrări, în limba română și în limbi străine, reluarea tipăririi revistei „Revue de Transylvanie”, colaborări cu oameni de știință și cultură din România și străinătate, conferințe în țară și străinătate etc.

Art. 3. - Centrul de studii transilvane nu are personalitate juridică. El va fi condus de un consiliu științific numit de președintele Fundației culturale române. Din consiliul științific vor putea face parte oameni de știință, cultură, personalități politice și alți cetățeni români de înalt prestigiu.

Art. 4. - Centrul de studii transilvane va avea personal salariat și obștesc. Centrul de studii transilvane își reia activitatea cu următorul personal salariat: 1 director, 1 director adjunct, 1 demograf, 1 etnolog, 1 lingvist, 1 istoric, 1 economist, 1 jurist, 1 documentarist și o secretară-dactilografă.

Încadrarea și salarizarea personalului Centrului de studii transilvane vor fi făcute de către Fundația culturală română prin echivalarea cu posturile din schema proprie a fundației.

Directorul Centrului de studii transilvane va fi și președintele Consiliului științific.

Art. 5. - Structura și organizarea Centrului de studii transilvane sunt în competența conducerii Fundației culturale române.