autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la proclamarea independenței Republicii Moldova
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Membrii celor două camere legiuitoare ale Parlamentului României, reprezentanții aleși ai poporului român, s-au întrunit marți, 3 septembrie 1991, într-o atmosferă de profundă trăire patriotică, pentru a-și exprima atitudinea față de evenimentul istoric al Proclamării independenței Republicii Moldova și a se pronunța asupra Declarației Birourilor permanente ale Adunării Deputaților și Senatului, adoptată la 28 august 1991, în această problemă.
În urma dezbaterilor, Parlamentul României hotărăște:

Adoptă Declarația Birourilor permanente ale Adunării Deputaților și Senatului României ca document oficial ce recunoaște hotărârea Parlamentului din Chișinău, din 27 august 1991, prin care acesta a proclamat independența Republicii Moldova.

Consideră proclamarea independenței Republicii Moldova ca un eveniment de însemnătate covârșitoare în viața fraților români de peste Prut, care marchează începutul unei firești, necesare și legitime restaurări istorice.

Își declară întreaga hotărâre de a sprijini Parlamentul, Președintele și Guvernul Republicii Moldova în acțiunile de apărare a identității naționale, a limbii și culturii românilor de peste Prut și în înlăturarea consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov.

Își exprimă convingerea că, prin acest act istoric, se creează condiții favorabile unei strânse colaborări și conlucrări în toate domeniile vieții politice, economice și spirituale, în interesul românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

În acest sens, solicită Președintelui țării, Guvernului României, tuturor forțelor politice naționale să acționeze cu consecvență în aceasta direcție.

Parlamentul României face un apel către parlamentele țărilor din Europa și din întreaga lume să acționeze pe lângă guvernele lor pentru recunoașterea independenței Republicii Moldova.

Totodată, Parlamentul României se adresează Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și Parlamentului European pentru a recunoaște independența Republicii Moldova în spiritul adevărului istoric, al principiilor și normelor dreptului internațional.

Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României în ziua de 3 septembrie 1991.