autentificare cu OpenID
Declarația Birourilor permanente ale Adunării Deputaților și Senatului României în legătură cu proclamarea independenței Republicii Moldova
  • semnat: Biroul permanent al Adunării Deputaților
  • semnat: Biroul permanent al Senatului

Birourile permanente ale Adunării Deputaților și Senatului României, întrunite în ședință comună extraordinară, au luat act cu deosebită satisfacție de hotărârea istorică a Parlamentului de la Chișinău, din ziua de 27 august 1991, prin care a proclamat independența Republicii Moldova.

Decizia Parlamentului Moldovei consacră aspirația profundă de libertate și independență a românilor de dincolo de Prut, hotărârea și spiritul patriotic manifestate în cadrul Marii Adunări Naționale, care a precedat sesiunea extraordinară a Parlamentului Republicii.

Proclamarea independenței Moldovei încununează anii îndelungați și grei de luptă a fraților noștri moldoveni pentru apărarea identității naționale, a limbii și culturii lor românești, pentru înlăturarea vicisitudinilor la care au fost supuși în timpul dominației țariste și al regimului totalitar comunist, impus în urma aplicării prevederilor Pactului Ribbentrop-Molotov din august 1939, act pe care Parlamentul României l-a declarat ab initio nul și neavenit. Ea apare, totodată, ca o firească și necesară restaurare istorică, o împlinire a unei legitimități fondată pe dreptul popoarelor la autodeterminare, pe principiile și normele dreptului internațional.

Crearea statului independent moldovean materializează marea mișcare democratică și populară care a luat naștere în Republica Moldova în ultimii ani, acțiunea hotărâtă a forțelor și formațiunilor politice devotate cauzei suveranității, independenței și demnității naționale precum și curajul, realismul și înțelepciunea politică ale actualilor conducători ai Republicii Moldova.

Totodată, această mare izbândă istorică a fraților noștri se înscrie în procesele democratice, de lichidare a regimurilor comuniste și de schimbări structurale înfăptuite sau în curs de desfășurare în țările din centrul și estul Europei. Ea a fost favorizată de transformările înnoitoare inițiate în Uniunea Sovietică după anul 1985, precum și de eșuarea recentei tentative de lovitură de stat a forțelor conservatoare de inspirație stalinistă, care urmăreau perpetuarea dominației imperiale sovietice.

Sunt demne de remarcat vocația democratică și deschiderea umanistă a Declarației de independență de la Chișinău, care garantează exercitarea drepturilor politice, sociale, economice și culturale pentru toți cetățenii Republicii Moldova, pentru toate grupurile naționale, etnice, religioase și lingvistice de pe teritoriul acesteia, în conformitate cu principiile și normele statuate pe plan internațional.

Proclamarea independenței Republicii Moldova încheie o epocă zbuciumată din istoria sa și deschide o perioadă nouă pentru moldoveni și pentru românii de pretutindeni.

Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului României salută și împărtășesc spiritul Declarației de independență care afirmă voința Republicii Moldova de a dezvolta relații de colaborare cu toate statele lumii.

Suntem convinși că, în noile condiții create de declararea independenței, se deschid perspective favorabile dezvoltării colaborării și legăturilor multiple dintre cele două state vecine, ce descind din trunchiul unic al poporului român, așa cum acesta s-a format istoricește. În dinamizarea și lărgirea acestor raporturi, parlamentele țărilor noastre au datoria să-și asume întreaga responsabilitate ce le revine.

Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului României cheamă parlamentele tuturor statelor din Europa și din lume să facă demersurile necesare pe lângă guvernele lor pentru recunoașterea independenței Republicii Moldova.

Totodată, Birourile permanente își declară întreaga lor disponibilitate de a sprijini Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova și de a acționa în spiritul comunității noastre de neam și destin.

Biroul permanent al Adunării Deputaților

Marțian Dan
Președinte

Marian Enache
Vicepreședinte

Ionel Roman
Vicepreședinte

Mircea Ionescu Quintus
Vicepreședinte

Victor Cevdarie
Vicepreședinte

Nicolae Radu
Secretar

Bogdan Pătrașcu
Secretar

Cazimir Ionescu
Secretar

Lazar Madaras
Secretar

Emil Stoica
Chestor

Paul Ciobanu
Chestor
Biroul permanent al Senatului

Alexandru Bîrlădeanu
Președinte

Radu Câmpeanu
Vicepreședinte

Oliviu Gherman
Vicepreședinte

Vasile Moiș
Vicepreședinte

Király Károly
Vicepreședinte

Dan Iosif
Secretar

Petre Jurcan
Secretar

Verestóy Attila
Secretar

Ioan Doru Tărăcilă
Chestor

Sava Constantin
Chestor
București, 28 august 1991.