autentificare cu OpenID
Hotărâre privind realizarea și destinația unor venituri din unitățile sanitare
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cheltuielile pentru ocrotirea sănătății se finanțează din alocațiile de la buget și din veniturile realizate din activitatea proprie a unităților sanitare.

Veniturile realizate rămân la dispoziția Ministerului Sănătății și a celorlalte ministere cu rețea sanitară proprie în vederea asigurării finanțării în bune condiții a cheltuielilor unităților sanitare din subordine.

Veniturile încasate în anul 1991, după data de 1 aprilie, vor fi utilizate, potrivit legii, pentru acoperirea creșterii medii a salariilor personalului din sectorul sanitar precum și a altor cheltuieli materiale.

Art. 2. - Prestațiile medico-sanitare specificate în anexă, efectuate la cererea unor persoane juridice sau fizice în vederea eliberării de autorizații și avize sanitare sau efectuarea unor analize de laborator pentru determinarea condițiilor de muncă sau de viață ori a unor prestații și proceduri de balneofizioterapie se vor executa pe bază de tarife stabilite de Ministerul Sănătății cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 3. - Ministerul Sănătății va elabora instrucțiuni cu privire la evidența și utilizarea sumelor din activitatea proprie a unităților sanitare cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 4. - Dispozițiile contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexă

Lista principalelor prestări medico-sanitare ce se execută contra cost pentru regiile autonome, societățile comerciale, alte persoane juridice, întreprinzătorii particulari precum și pentru persoanele fizice la cererea acestora
 1. Avizare și autorizație sanitară
 2. Viza anuală a autorizațiilor sanitare
 3. Determinări prin expertizare ale condițiilor de muncă
 4. Măsurători dozimetrice de radiații ionizante
 5. Controale dozimetrice
 6. Determinări fizice (zgomot, microclimat, iluminat)
 7. Determinări de chimia alimentelor
 8. Determinări de chimia apei
 9. Determinări de chimia aerului
 10. Determinări toxicologice în mediul industrial
 11. Determinări biotoxicologice
 12. Examinări bacteriologice din produse patologice
 13. Examinări microbiologice de ape, alimente, aer etc.
 14. Examene serologice
 15. Vaccinări necuprinse în programul de imunizări
 16. Examene coproparazitologice
 17. Expertize sanitare
 18. Dezinfecții, dezinsecții, deratizări
 19. Analize de laborator la solicitarea pacienților
 20. Proceduri de balneofizioterapie la cerere
 21. Prestații, tratamente și proceduri de balneofizioterapie, efectuate persoanelor beneficiare de odihnă și tratament prin agenții economici de turism
 22. Examene medicale și psihologice în vederea obținerii carnetului de conducător auto, precum și examenele medicale și psihologice periodice conform legii
 23. Examene medicale pentru eliberarea la cerere a certificatelor de sănătate în vederea desfășurării activității în străinătate
 24. Avize epidemiologice la cerere
 25. Examene medicale pentru personalul din sectorul alimentar privat neinclus într-o formă de asigurare medicală
 26. Examene medicale și psihologice pentru salariații care lucrează în condiții nocive, grele sau periculoase, cu un grad sporit de concentrare
 27. Examene medicale și certificate medicale la cererea persoanei, cu excepția incapacității temporare de muncă.
 1. Analizele efectuate de Institutul pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice pentru controlul calității medicamentelor și de către Secția pentru controlul de stat al serurilor și vaccinurilor pentru produsele biologice de uz uman.