autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991 se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Unități de cultură
I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie
Nr.
crt.
Funcția Nivelul studiilor
Salariul de bază
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic
I S 11.900 12.350 12.850 13.350
II 10.300 10.700 11.100 11.500
III 8.850 9.200 9.550 9.900
IV 7.650 7.950 8.250 8.550
V 6.600 6.850 7.100 7.350
debutant 6.350 - - -
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), concert maestru
I S 11.500 11.900 12.350 12.850
II 9.900 10.300 10.700 11.100
III 8.550 8.850 9.200 9.550
IV 7.350 7.650 7.950 8.250
V 6.350 6.600 6.850 7.100
3. Dirijor cor, instrumentist șef partidă, instrumentist, șef orchestră, instructor canto, instructor balet, secretar literar (muzical), operator imagine (sunet)
I S 11.100 11.500 11.900 12.350
II 9.550 9.900 10.300 10.700
III 8.250 8.550 8.850 9.200
IV 7.100 7.350 7.650 7.950
V 6.100 6.350 6.600 6.850
debutant 5.900 - - -
4. Artist liric[1], balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, mânuitor păpuși, sufleur, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine
I S 9.200 9.550 9.900 10.300
II 7.950 8.250 8.550 8.850
III 6.850 7.100 7.350 7.650
IV 5.900 6.100 6.350 6.600
V 5.100 5.300 5.500 5.700
debutant 4.900 - - -
5. Maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, instructor balet
I M 7.350 7.650 7.950 8.250
II 6.350 6.600 6.850 7.100
III 5.500 5.700 5.900 6.100
IV 4.750 4.900 5.100 5.300
6. Dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist șef partidă, instrumentist, șef orchestră
I M 6.600 6.850 7.100 7.350
II 5.700 5.900 6.100 6.350
III 4.900 5.100 5.300 5.500
IV 4.300 4.450 4.600 4.750
debutant 4.150 - - -
7. Maestru artist circ, artist circ
I 10.300 10.700 11.100 11.500
II 8.850 9.200 9.550 9.900
III 7.650 7.950 8.250 8.550
IV 6.600 6.850 7.100 7.350
V 5.700 5.900 6.100 6.350
VI 4.900 5.100 5.300 5.500
debutant 4.750 - - -
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleur, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine
I M 6.600 6.850 7.100 7.350
II 5.700 5.900 6.100 6.350
III 4.900 5.100 5.300 5.500
IV 4.300 4.450 4.600 4.750
debutant 4.150 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Regizor scenă, culise, secretar platou
I M 6.350 6.600 6.850 7.100
II 5.500 5.700 5.900 6.100
III 4.750 4.900 5.100 5.300
debutant 4.600 - - -
10. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator
I M; G 3.850 4.000 4.150 4.300
II 3.250 3.400 3.550 3.700
debutant 3.150 - - -
II. Salarii de bază pentru funcțiile de execuție din presă, edituri, informare documentară, muzee, biblioteci, case de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
11. Publicist comentator, corespondent în străinătate, redactor de rubrică, redactor, lector
I S 10.300 10.700 11.100 11.500
II 8.850 9.200 9.550 9.900
III 7.650 7.950 8.250 8.550
IV 6.600 6.850 7.100 7.350
debutant 6.350 - - -
12. Reporter (fotoreporter, corespondent local), șef agenție publicitate
I S 9.200 9.550 9.900 10.300
II 7.950 8.250 8.550 8.850
III 6.850 7.100 7.350 7.650
IV 5.900 6.100 6.350 6.600
debutant 5.700 - - -
13. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliotecar
I S 9.200 9.550 9.900 10.300
II 7.950 8.250 8.550 8.850
III 6.850 7.100 7.350 7.650
IV 5.900 6.100 6.350 6.600
debutant 5.700 - - -
14. Referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor, translator emisie[2]
I S 8.850 9.200 9.550 9.900
II 7.650 7.950 8.250 8.550
III 6.600 6.850 7.100 7.350
IV 5.700 5.900 6.100 6.350
debutant 5.500 - - -
15. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliotecar, referent, redactor
I Învățământul superior de 3 ani 7.950 8.250 8.550 8.850
II 6.850 7.100 7.350 7.650
III 5.900 6.100 6.350 6.600
IV 5.100 5.300 5.500 5.700
debutant 4.900 - - -
16. Restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sală
I M 6.850 7.100 7.350 7.650
II 5.900 6.100 6.350 6.600
III 5.100 5.300 5.500 5.700
IV 4.450 4.600 4.750 4.900
debutant 4.300 - - -
17. Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor, translator emisie[2]
I M 6.850 7.100 7.350 7.650
II 5.900 6.100 6.350 6.600
III 5.100 5.300 5.500 5.700
IV 4.450 4.800 4.750 4.990
V 3.850 4.000 4.150 4.300
debutant 3.700 - - -
18. Operator
I M 4.600 4.750 4.900 5.100
II 4.000 4.150 4.300 4.450
debutant 3.850 - - -
19. Laborant foto, retușor foto, fotograf
I M 5.900 6.100 6.350 6.600
II 5.100 5.300 5.500 5.700
III 4.450 4.800 4.750 4.990
IV 3.850 4.000 4.150 4.300
debutant 3.700 - - -
20. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte
I M 4.450 4.800 4.750 4.990
II 3.850 4.000 4.150 4.300
III 3.250 3.400 3.550 3.700
debutant 3.150 - - -
Notă:

Persoanele din unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.


III. Funcții de conducere
Nr.
crt.
Funcția Indemnizația de conducere maximă
a) Din unitățile de cultură
1. Director general Salariul corespunzător funcției de execuție 3.600
2. Director general adjunct 3.200
3. Director, redactor șef 3.000
4. Director adjunct, redactor șef adjunct 2.300
5. Șef redacție, secretar general de redacție 1.800
6. Șef serviciu, șef secție 1.500
7. Șef birou, șef oficiu 1.100
b) Din cadrul Agenției naționale de presă „Rompres”
1. Secretar general de agenție Salariul corespunzător funcției de execuție 3.200
2. Redactor șef 3.000
3. Redactor șef adjunct 2.800
4. Secretar general de redacție 1.800
  1. Se vor încadra persoanele cu studii superioare care au ocupat funcția de corist.
  2. 2,0 2,1 Funcția de translator emisie se utilizează la Agenția națională de presă „Rompres".