autentificare cu OpenID
Rectificare

În legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991, la art. 26 alin. 2 în loc de „... lit. e) și h)” se va citi „... lit. e)-h)”.