autentificare cu OpenID
Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate de stat din municipiul Tulcea în folosința gratuită a Societății „Caritas” - Solidaritate Catolică - Filiala Tulcea
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul amenajării unui cămin pentru bătrâni, imobilul proprietate de stat, compus din construcții și teren în suprafață de 9.000 mp, situat în municipiul Tulcea, județul Tulcea, str. Prislav nr. 164, identificat potrivit planului de situație anexat[1], se transmite din administrarea Liceului „Spiru C. Haret” din municipiul Tulcea, județul Tulcea, în folosința gratuită a Societății „Caritas” - Solidaritate Catolică - Filiala Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, județul Tulcea, str. Traian nr. 8, pe o durată de 10 ani.

Art. 2. - Transmiterea dreptului de folosință se va face pe bază de protocol de predare-primire, care să conțină clauze distincte referitoare la obligațiile părților în legătură cu întreținerea și reparația imobilului pe durata folosinței de către Societatea „Caritas”, precum și asupra modalității concrete de repunere în dreptul de folosință, după expirarea termenului de 10 ani.

Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru Handicapați va exercita atribuțiile de supraveghere ce decurg din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații).

  1. Anexa se comunică celor interesați.