autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Ansamblu de locuințe - 800 apartamente - în orașul Cernavodă pentru personalul de exploatare a centralei nuclearo-electrice, inclusiv anexele, dotările social-culturale și lucrările tehnico-edilitare aferente”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Ansamblu de locuințe - 800 apartamente - în orașul Cernavodă pentru personalul de exploatare a centralei nuclearo-electrice, inclusiv anexele, dotările social-culturale și lucrările tehnico-edilitare aferente”, cu caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici și prevederile de realizare cuprinse în anexă[1].

  1. Anexa se comunică instituțiilor interesate.