autentificare cu OpenID
Hotărâre privind obiectivul de investiții „Extinderea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui” la Regia autonomă de gospodărie comunală Vaslui
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul tehnico-economic al obiectivului de investiții „Extinderea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui” la Regia autonomă de gospodărie comunală Vaslui, prevăzuți în anexă.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui”
Studiu tehnico-economic

1. Titular: Prefectura județului Vaslui.

2. Beneficiar: Regia autonomă de gospodărie comunală Vaslui.

3. Amplasament: Obiectivul se va amplasa în perimetrul construibil al municipiului Vaslui, în incinta stației de epurare existentă și alăturat acesteia.

4. Necesitatea și oportunitatea investiției: Creșterea consumului de apă potabilă și industrială la capacitatea de 1.490 l/s impune extinderea stației de epurare cu 800 l/s, ajungând la capacitatea finală de 1.200 l/s.

5. Indicatorii tehnico-economici:

 • valoarea totală a investiției
mii lei 545.000[1]
din care:
 • construcții-montaj
mii lei 390.000
 • utilaje
mii lei 112.000
 • eșalonarea investiției   Inv.C+M
 • An I
mii lei/an 125.35097.500

 • An II
mii lei/an 201.650195.000

 • An III
mii lei/an 218.00097.500
 • capacități:
 • epurare mecanică și biologică
l/s 600
 • deshidratare mecanică a nămolului
l/s 980
 • rețea de canalizare
km 10
 • costul apei epurate
lei/mc 4,20
 • volumul anual de încasări
mii lei 83.982
 • cheltuieli la 1.000 lei încasări
lei 946
 • profitul anual
mii lei 4.494
 • durata de realizare a investiției
luni 24
 • de la punerea în funcțiune până la atingerea
  principalilor indicatori tehnico-economici
luni 2
 • locuri de muncă nou create
30

6. Factori de risc: încărcarea seismică corespunzătoare perioadei de colț (Tc) - 1,0 sec. și zonei seismice de calcul 8, conform prevederilor normativului P100-91.

7. Măsuri pentru protecția mediului înconjurător: evacuarea apelor epurate în emisar se va încadra în parametrii impuși prin acordul Ministerului Mediului, de 20 mg/l CB05 și 30 mg/l suspensii.

8. Finanțarea obiectivului se va face în limita fondurilor alocate anual, prin bugetul local, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

 1. Valoarea calculată în prețuri actualizate la data avizării.