autentificare cu OpenID
Hotărâre privind schimbarea destinației unor clădiri proprietate de stat situate în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud și aprobarea mutării locatarilor din aceste clădiri
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă schimbarea destinației clădirilor proprietate de stat, situate în municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr. 5 și 6, județul Bistrița-Năsăud, din locuințe, în grădinițe pentru copii.

Art. 2. - Prefectura județului Bistrița-Năsăud va asigura în condițiile legii, spații corespunzătoare locatarilor și Casei corpului didactic, care ocupă în prezent clădirile menționate la art. 1.