autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului internațional privind utilizarea stațiilor de sol „INMARSAT" de navă în porturi și în limitele mărilor teritoriale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă semnarea Acordului internațional privind utilizarea stațiilor de sol „INMARSAT” de navă în porturi și în limitele mărilor teritoriale, încheiat la Londra la 16 octombrie 1985, sub rezerva ratificării ulterioare, conform legii.

Art. 2. - Ambasadorul României în Anglia este împuternicit să semneze, în numele Guvernului României, Acordul internațional privind utilizarea stațiilor de sol „INMARSAT” de navă în porturi și în limitele mărilor teritoriale.