autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de energie electrică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Până la intrarea în vigoare a noului tarif vamal de import, se exceptează de la plata taxelor vamale importul de energie electrică.