autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de zahăr
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu data de 1 septembrie 1991, până la intrarea în vigoare a noului tarif vamal de import, se exceptează de la plata taxelor vamale importul de zahăr de sfeclă și trestie, în stare solidă, cuprins în poziția tarifară 17.01 A și B din Tariful vamal de import al României.