autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de hârtie de ziar și tipărit
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Până la intrarea în vigoare a noului tarif vamal de import, se exceptează de la plata taxelor vamale importul de hârtie de ziar și tipărit cuprins în poziția tarifară 48.01 din Tariful vamal de import al României.