autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea componenței comisiilor de recepție la unele obiective de investiții din programul Ministerului Industriei, pentru Regia autonomă de electricitate „Renel”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se modifică componența comisiilor de recepție la unele obiective de investiții din programul Ministerului Industriei, pentru Regia autonomă de electricitate „Renel”, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Modificarea componenței comisiei de recepție
pentru obiectivele de investiții „Centrala termoelectrică Doicești - lucrări pentru asigurarea alimentării continue cu cărbune, inclusiv depozit nou de cărbune”, „Centrala termoelectrică Doicești - extindere cu grupul nr. 2 de 200 MW” și „Centrala termoelectrică Doicești - extindere cu 200 MW”, numite prin H.C.M. nr. 183/1984, anexa 12, cu modificări ulterioare

Președinte: Bejan Haralambie - director Direcția generală de producere a energiei electrice și termice, în locul domnului Costea Nicolae

Vicepreședinte: Sotri Stama - director Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Ene Ioan

Membri:

Ene Ioan - director tehnic Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Sala Corneliu
Jula Călin - inginer șef Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Suruceanu Roland
Drăgușin Vasile - șef secție Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Negru Dumitru
Liviu Mihai - șef secție Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Zaharia Victor
Chivoiu Pompiliu - șef atelier Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Zegheru Ion.


[modificare] Anexa Nr. 2

Modificarea componenței comisiei de recepție
pentru obiectivul de investiții „Uzina hidroelectrică Scropoasa”, numită prin H.C.M. nr. 183/1984, anexa 13, cu modificări ulterioare

Președinte: Bejan Haralambie - director Direcția generală de producere a energiei electrice și termice, în locul domnului Costea Nicolae

Vicepreședinte: Sotri Stama - director Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Ene Ioan

Membri:

Iorgulescu Paul - director economic Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Zaharia Victor
Drăgușin Vasile - șef secție Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Zegheru Ion
Marcu Gheorghe - șef centrală Moroieni - Filiala electrocentrale Doicești, în locul domnului Buzea Ion.