autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea taxei de înscriere la concursul de admitere în instituțiile de învățământ postliceal și de învățământ superior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se instituie, începând cu anul 1991, taxa pentru participarea la concursul de admitere în instituțiile de învățământ postliceal și de învățământ superior, care va fi de maximum 500 lei și, respectiv, de maximum 1.000 lei pentru fiecare candidat.

Art. 2. - Cuantumurile taxelor de înscriere la concursul de admitere prevăzute la art. 1 se vor stabili pentru învățământul postliceal, de inspectoratele școlare, iar pentru învățământul superior de către rectoratele institutelor respective.

Art. 3. - Nu plătesc taxă de înscriere la concursul de admitere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției, candidații răniți în lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, candidații ai căror părinți au un venit total familial lunar până la 6.000 lei, precum și bursierii români din Republica Moldova și R.S.S. Ucraineană.

Art. 4. - Sumele provenite din taxele încasate la concursul de admitere vor fi utilizate în principal pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului. Disponibilul rămas după acoperirea acestor cheltuieli se utilizează pentru cheltuieli de personal și alte cheltuieli ale fiecărei unități de învățământ organizatoare.