autentificare cu OpenID
Hotărâre privind măsurile ce se vor lua de unele ministere, în urma dizolvării unor societăți comerciale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Învățământului și Științei va prelua activul și pasivul societăților comerciale Școala profesională auto din Aiud, Școala profesională auto din Roșiori de Vede și Profesional auto din Deva, după dizolvarea acestora, potrivit legii.

Ministerul Învățământului și Științei va reorganiza patrimoniul preluat, potrivit alin. 1, prin înființarea unor școli profesionale.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru dizolvarea, potrivit legii, a Societății comerciale Școala profesională auto din municipiul Ploiești, str. Văleni nr. 144, județul Prahova, după care Ministerul Învățământului și Științei va asigura realizarea măsurilor prevăzute la art. 1, ce se vor aplica în mod corespunzător.