autentificare cu OpenID
Declarația Adunării Deputaților

Adunarea Deputaților, îngrijorată de evenimentele petrecute în cursul nopții de 24 și al zilei de 25 septembrie în Valea Jiului și în unele localități de pe traseul spre București, care au culminant în Capitală cu o agresiune deosebit de violentă la sediul Guvernului, condamnă asemenea manifestări care încalcă flagrant principiile ordinii de drept.

Indiferent de natura mobilurilor care au declanșat această acțiune, ea nu se justifică sub nici o formă, date fiind pericolele pe care le comportă pentru climatul politic și social din țară și pentru stabilitatea internă.

În aceasta perioadă, când societatea românească este confruntată cu o serie de dificultăți inerente procesului de tranziție la economia de piață, problemele care apar, de ordin general sau care vizează interesele unor grupuri socio-profesionale, nu-și pot găsi rezolvarea firească decât pe calea dialogului, a armonizării diferitelor interese, a respectării legilor țării.

De aceea, Adunarea Deputaților consideră ca fiind inadmisibilă recurgerea la acte necugetate, de violență, de vandalism, care pun în pericol viața și bunurile oamenilor, liniștea și ordinea publică. Asemenea acțiuni sunt cu atât mai reprobabile cu cât ele s-au soldat cu vătămarea corporală a unor tineri aflați sub drapelul patriei.

Suntem convinși că aceste acțiuni antidemocratice, inițiate de unele grupuri, nu reprezintă conduita civică și atitudinea socială a minerilor. Astfel de acte sunt de natură să deterioreze climatul intern și să dăuneze imaginii României în lume, multiplicând dificultățile cu care se confruntă poporul nostru.

Adunarea Deputaților a luat act de declarația primului-ministru, care a asigurat că Guvernul este hotărât să acționeze cu fermitate și că își asumă răspunderea pentru rezolvarea situației prin folosirea mijloacelor legale.

Reprezentanții tuturor forțelor politice din Adunarea Deputaților se adresează cetățenilor țării să dea dovadă de calm, să respecte normele statului de drept și să se disocieze de orice acțiuni care pot pune în primejdie democrația, câștigată prin jertfa de sânge a tinerilor în Revoluția din Decembrie 1989.

București, 25 septembrie 1991.