autentificare cu OpenID
Decret privind numirea unui ambasador
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.
În temeiul art. 82 alin. 1 lit. i) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Valeriu Vieriță, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Italiană, se numește și în funcția de reprezentant permanent al României pe lângă Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), cu sediul la Roma.