autentificare cu OpenID
Hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 145 din Regulamentul Senatului și
având în vedere Raportul nr. 577 a/1991 al Comisiei juridice, de numiri, disciplină și imunități a Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de senatorul Ailenei Vasile Victor, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 13 Cluj, și declară vacant locul de senator deținut de acesta.