autentificare cu OpenID
Rectificare

În Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991, articolul 3 alineatul 1 litera b) va avea următorul conținut: „b) cu închisoare contravențională de la 15 zile la 3 luni sau cu amendă de la 5.000 la 15.000 lei, săvârșirea celor de la lit. f), j), m), p), s), ș), u);"