autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor cu suma de 5 milioane lei, pentru plata despăgubirilor civile datorate de stat în baza dispozițiilor art. 504 din Codul de procedură penală.

Art. 2. - Acoperirea financiară a despăgubirilor civile prevăzute la art. 1 se asigură din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 1991.