autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul vamal pentru lucrările de artă plastică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Este permisă scoaterea din țară, cu scutire de taxe vamale, a lucrărilor de artă plastică din creația curentă a artiștilor plastici profesioniști, care nu fac parte din patrimoniul cultural național, pe baza facturii de cumpărare eliberată de magazinele de specialitate ale Uniunii artiștilor plastici.

Artiștii plastici profesioniști pot scoate din țară, cu scutire de taxe vamale, operele proprii, din creația curentă, care nu fac parte din patrimoniul cultural național, pe baza adeverinței eliberate de Uniunea artiștilor plastici, care să ateste calitatea de autor.

Art. 2. - Uniunea artiștilor plastici și unitățile acesteia pot scoate din țară, cu scutire de taxe vamale, opere din creația curentă a membrilor lor, care nu fac parte din patrimoniul cultural național, pe baza mandatului acestora pentru organizarea de vânzări, de expoziții, simpozioane, colocvii și altele asemenea.

Pentru bunurile vândute, Uniunea artiștilor plastici va asigura perceperea comisionului și a impozitului pe profit, conform legii.

Art. 3. - Orice altă dispoziție contrară se abrogă.