autentificare cu OpenID
Lege privind instituirea „Timbrului folcloric”
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 26 septembrie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind instituirea „Timbrului folcloric" şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se instituie, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi, „Timbrul folcloric” de 2 lei, în favoarea Institutului de etnografie și folclor al Academiei Române. Încasările vor fi folosite în exclusivitate pentru editarea „Discurilor-Document".

Timbrul prevăzut la alin. 1 se va aplica pe fiecare bilet de spectacol vândut la toate manifestările folclorice din țară și este inclus în prețul de vânzare al biletului.

Încasările rezultate din aplicarea „Timbrului folcloric” nu sunt supuse la plata impozitului pe spectacole.

Art. 2. - Academia Română va elabora norme de aplicare a prezentei legi, în care să se prevadă obligativitatea ținerii unei evidențe separate pentru încasările din acest timbru și asigurarea controlului cu privire la destinația fondurilor astfel realizate.