autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului sesiunii a XX-a a Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul sesiunii a XX-a a Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică, semnat la Belgrad la 21 iunie 1991.