autentificare cu OpenID
Hotărâre privind strămutarea „Mormântului Ostașului Necunoscut” în municipiul București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În vederea reparării actului abuziv de mutare în orașul Mărășești a „Mormântului Ostașului Necunoscut”, realizat în anul 1923 pe baza Legii pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți, adoptată de Parlamentul țării la 2 septembrie 1920, și amplasat inițial în parcul „Carol” din București, astăzi parcul „Libertății”,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă strămutarea „Mormântului Ostașului Necunoscut” din cadrul complexului „Mausoleul Eroilor din 1916-1918”, situat în orașul Mărășești, județul Vrancea, pe locul inițial din parcul „Libertății” - municipiul București.

Strămutarea „Mormântului Ostașului Necunoscut” se face prin grija Ministerului Apărării Naționale, Primăriei municipiului București și Asociației Naționale a Veteranilor de Război, până la data de 25 octombrie 1991.

Art. 2. - În vederea creării condițiilor necesare, Primăria municipiului București, cu sprijinul Asociației Naționale a Veteranilor de Război, va lua măsuri pentru înlăturarea însemnelor existente pe construcția actuală, precum și pentru strămutarea rămășițelor pământești existente în aceasta.

Art. 3. - Ministerul Culturii și Primăria municipiului București vor elabora studii și vor înainta Guvernului propuneri, cu acordul Ministerului Apărării Naționale, privind reamenajarea zonei, în vederea glorificării tradițiilor de luptă ale poporului român pentru unitatea și neatârnarea neamului.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor va asigura mijloacele financiare necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre.