autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unei comisii speciale
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul pct. 1 din Rezoluția adoptată la 26 septembrie 1991 de către Adunarea Deputaților și al art. 59 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Art. 1. - Se înființează o comisie specială care, împreună cu organele de stat competente, va analiza problemele economice, sociale și cele referitoare la condițiile de viață ale minerilor, în vederea găsirii soluțiilor acceptabile de rezolvare a acestora.

Comisia va trata într-o perspectivă unitară revendicările formulate în toate bazinele miniere din țară.

Art. 2. - Comisia specială prevăzută la art. 1 are următoarea componență:

Biroul comisiei:
1. Septimiu Krauss, Grupul parlamentar al F.S.N. - președinte
2. Marin Bivolaru, Grupul parlamentar al P.N.L. - vicepreședinte
3. Valeriu Butulescu, Grupul parlamentar al F.S.N. - secretar
Membri:
4. Victor Murea - Grupul parlamentar al F.S.N.
5. Cristian Rădulescu - Grupul parlamentar al F.S.N.
6. Gheorghe Fărcașiu - Grupul parlamentar al F.S.N.
7. Ion Tomescu - Grupul parlamentar al F.S.N.
8. Iuliu Brendus - Grupul parlamentar al U.D.M.R.
9. Victor Vaida - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
10. Serghei Mesaroș - Grupul parlamentar de uniune social-democrat
11. Constantin Constantinescu Klaps - Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.