autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul art. 27 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română

1. Sabiescu Lionel, născut la data de 1 august 1969 în București, fiul lui Sabiescu Constantin și Brumă Maria Liliana, domiciliat în prezent în Suedia, Kiruna, Box 5040, Glaciären 12 C-4.

2. Bălan Rustic Aurelian, născut la data de 3 decembrie 1963 în Inești, U.R.S.S., fiul lui Bălan Aurelian și Druță Lidia, domiciliat în prezent în Germania, Humboldtstr. 3, 5600 Wuppertal 2.

3. Bălan Paraschiva Roxana, născută la data de 19 martie 1956 în București, fiica lui Vasile și Maria-Magdalena, domiciliată în prezent în Germania, Frankfurt/M, Vatterstr. nr. 23.

4. Desort Mioara Marcela, născută la data de 22 iunie 1946 în localitatea Arțari, România, fiica lui Gheorghe și Maria, domiciliată în prezent în Cehoslovacia, Praga 4, str. Blazovskeho 737.

5. Gogoana Marian Viorel, născut la data de 27 februarie 1957 în București, fiul lui Niculae și Elena, domiciliat în prezent în Germania, Pinneberg, ov. Stauffenbergstr. 11.

6. Gaidos Ana, născută la data de 6 februarie 1964 în localitatea Popești, Bihor, România, fiica lui Eduard și Maria, domiciliată în prezent în Cehoslovacia, Uherske Hradiste, Strani 69, cod 68765.

7. Gaidos Emil, născut la data de 2 februarie 1959 în localitatea Derna, Bihor, România, fiul lui Martin și Maria, domiciliat în prezent în Cehoslovacia, Uherske Hradiste, Strani 69, cod 68765.

8. Farsch Victoria, născută la data de 21 iulie 1924 în localitatea Tudor Vladimirescu, România, fiica lui Ilie și Eftimia, domiciliată în prezent în Germania, Friedhofweg 24, D. 7122, Besigheim Ludvisburg.

9. Farsch Gavrile Edwin, născut la data de 15 decembrie 1922 în Brașov, România, fiul lui Georg și Gizela, domiciliat în prezent în Germania, Friedhofweg 24, D. 7122, Besigheim Ludvisburg.

10. Paulian Ionel Traian, născut la data de 24 iunie 1929 în Suceava, România, fiul lui Irimia și Maria, domiciliat în prezent în Germania, 2351 Rickling Dorfstr. 92.