autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Canadei privind cooperarea în domeniul culturii, învățământului și sportului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Canadei privind cooperarea în domeniul culturii, învățământului și sportului, semnat la Ottawa la 3 iulie 1991.


[modificare] Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Canadei privind cooperarea în domeniul culturii, învățământului și sportului

Guvernul României și Guvernul Canadei, denumite mai jos părți,
animate de dorința de a întări relațiile prietenești dintre România și Canada prin dezvoltarea contactelor reciproce în domeniile culturii, învățământului și sportului,
conducându-se după prevederile Actului final de la Helsinki și ale altor documente ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, în primul rând Carta de la Paris din noiembrie 1990,
au convenit următoarea înțelegere:

1. În vederea unei mai bune cunoașteri a realizărilor reciproce în domeniile culturii și artelor, părțile vor facilita și încuraja organizarea de expoziții de artă, vizite de artiști și ansambluri artistice, precum și participarea la manifestările din domeniile artelor plastice, vizuale și interpretative, radioteleviziunii și muzicii, filmului și video, organizate în cele două țări.

2. Cele două părți vor încuraja, prin instituțiile lor competente, facilitarea schimburilor de persoane din domeniile literaturii, artelor vizuale și interpretative, teatrului și filmului, radioteleviziunii, muzicii și înregistrărilor video și audio.

3. Cele două părți vor facilita și încuraja colaborarea directă între uniunile scriitorilor și între editori, în vederea traducerii și publicării de lucrări din cealaltă țară, cu respectarea drepturilor morale și financiare ale autorilor.

4. Cele două părți vor încuraja, prin organismele lor competente, donarea de cărți către universități, biblioteci și alte instituții specializate din țările respective.

5. Cele două părți vor încuraja contactele și cooperarea directă între universitățile române și canadiene, precum și între alte instituții de învățământ și cercetare științifică.

6. Cele două părți vor încuraja schimburile dintre organizațiile sportive din țările lor.

7. Fiecare parte va încuraja organizarea de cursuri, conferințe de limbă, literatură și istorie ale celeilalte țări în universități și alte instituții de învățământ superior din țara lor.

8. Programele și proiectele decurgând din schimburile, contactele și activitățile convenite între organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, persoane sau instituții din cele două țări și prevăzute în acest memorandum de înțelegere, în conformitate cu reglementările interne legale în vigoare în fiecare țară contractantă, vor menționa, printre altele, obiectivele, condițiile financiare și alte detalii referitoare la înțelegerile respective.

9. Acest memorandum de înțelegere este încheiat pentru o perioadă de 5 ani și va putea fi prelungit automat, pentru alte perioade de 5 ani, în afară de cazul în care una dintre părțile contractante va notifica celeilalte părți, în scris, intenția sa de a-l denunța, cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea valabilității sale.

10. Acest memorandum de înțelegere va fi supus aprobării în conformitate cu reglementările interne legale din fiecare țară și va intra în vigoare la data la care părțile își vor notifica reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor respective necesare în acest scop. Prevederile sale nu vor afecta proiectele și programele în curs de realizare.

Din partea Guvernului României
Adrian Dohotaru,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Din partea Guvernului Canadei
David Wright,
subministru adjunct, sectorul Europa