autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Amendamentului la Convenția privitoare la expozițiile internaționale, din 22 noiembrie 1928, astfel cum a fost completată prin protocoalele din 10 mai 1948, 16 noiembrie 1966 și 30 noiembrie 1972 și prin Amendamentul din 24 iunie 1982, adoptat de Adunarea generală a Biroului Internațional al Expozițiilor la 31 mai 1988
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul la Convenția din 22 noiembrie 1928 privitoare la expozițiile internaționale, adoptat de Adunarea generală a Biroului Internațional al Expozițiilor la 31 mai 1988.