autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetățenilor, încheiat la București la data de 29 august 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetățenilor, încheiat la București la data de 29 august 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetățenilor

Având în vedere Declarația de independență a Republicii Moldova;
ținând seama de hotărârea guvernelor României și Republicii Moldova de a stabili relații diplomatice la nivel de ambasadă,
în dorința facilitării călătoriilor reciproce între România și Republica Moldova,
guvernele României și Republicii Moldova au convenit următoarele:
Articolul 1

Începând cu data semnării prezentului acord, cetățenii unei părți contractante pot intra și ieși de pe teritoriul celeilalte părți contractante, prin toate punctele de frontieră destinate traficului internațional sau micului trafic de călători, fără nici un fel de restricții, pe baza buletinelor de identitate sau a altor acte eliberate de autoritățile competente din cele două țări.

Articolul 2

Pentru punerea în aplicare a prezentului acord, autoritățile competente ale celor două părți contractante vor proceda imediat la schimbul modelelor de documente prevăzute la art. 1 al acestui acord.

Prezentul acord a fost încheiat în două exemplare originale în limba română, ambele texte având aceeași valoare.

București, 29 august 1991.

Pentru Guvernul României
Adrian Năstase
Pentru Guvernul Republicii Moldova
Nicolae Țiu