autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar Albaniei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea diminuării efectelor dificultăților economice și sociale prin care trece în prezent Albania, se acordă acestei țări un ajutor umanitar în limita sumei de 15 milioane lei, constând în bunuri și produse alimentare de natura celor cuprinse în lista anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acoperirea financiară a ajutorului umanitar în sumă de 15 milioane lei, în care sunt incluse și cheltuielile de transport, se asigură din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 1991, prin suplimentarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii și Alimentației va asigura decontarea cu agenții economici a bunurilor și produselor alimentare care se vor transmite ca ajutoare umanitare Albaniei, inclusiv a cheltuielilor de transport în limita sumei de 15 milioane lei.


[modificare] Anexă

Ministerul Agriculturii și Alimentației

Lista
cu produsele agroalimentare - ajutor Albania
Nr. crt. Produsul U.M. Cantitatea
1. Carne de porc tone 70
2. Făină de grâu tone 60
3. Paste făinoase tone 18