autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri legate de desființarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și de crearea unei noi structuri de colaborare economică multilaterală
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - De la data de 1 octombrie 1991, aparatul de lucru intern al reprezentantului permanent al României în C.A.E.R. se desființează.

Art. 2. - Salariații deveniți disponibili ca urmare a aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pot fi menținuți în funcție, cel mult trei luni de la data disponibilizării, pentru lichidarea lucrărilor.

Ministerele și alte instituții publice din care provin salariații prevăzuți la alin. 1 vor lua măsuri pentru angajarea acestora în posturi disponibile corespunzătoare; această angajare se consideră transfer în interesul serviciului.

Art. 3. - Domnul Victor Babiuc este împuternicit să coordoneze activitățile legate de participarea României la înființarea noii structuri de colaborare economică multilaterală.

Pentru realizarea acestor activități se constituie un aparat de lucru, a cărui structură este prevăzută în anexă[1], care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cheltuielile - în lei și valută - aferente participării delegațiilor române la lucrările legate de lichidarea patrimoniului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și de crearea noii structuri de colaborare economică multilaterală, precum și cele pentru aparatul de lucru prevăzut la art. 3 alin. 2, vor fi suportate de Secretariatul general al Guvernului.

Bugetul Secretariatului general al Guvernului pe anul 1991 se va suplimenta corespunzător din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.

  1. Anexa se comunică celor interesați.