autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea unui mandat de senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 72 alin. 4 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Mihai Țălpeanu în Circumscripția electorală nr. 13 Cluj.