autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 166 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Marinel Burduja, deputat în Circumscripția electorală nr. 28 Neamț, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și declară vacant, de la data de 1 octombrie 1991, locul de deputat deținut de acesta.