autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru acordarea cetățeniei române
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În temeiul art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, se acordă cetățenia română persoanelor străine prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, se acordă cetățenia română persoanelor care au avut această cetățenie, și care cer redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
persoanelor pentru care s-a aprobat dobândirea cetățeniei române în temeiul art. 9 din Legea nr. 21/1991

1. Curtali Cula, fără cetățenie, născută la data de 12 mai 1921 în localitatea Volos, Grecia, fiica lui Apostoli și Maria, domiciliată în București, într. Dridu nr. 3, bl. M.3, sc. B, ap. 27.

2. Dumitrescu Dorothea, cetățean grec, născută la data de 13 martie 1924 în localitatea Călărași, România, fiica lui Demostene și Stamatina, domiciliată în București, șoș. Colentina nr. 31, bl. R48, ap. 73, sectorul 2.

3. Ghiba Ion, cetățean sovietic, născut la data de 27 ianuarie 1912 în localitatea Briceni, Lipscani, R.S. Moldova, fiul lui Alexandru și Maria, domiciliat în București, str. Popa Savu nr. 22, sectorul 1.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
persoanelor pentru care s-a aprobat dobândirea cetățeniei române în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991

1. Dumitrache Simona-Giorgiana, fără cetățenie, născută la data de 25 martie 1970 în localitatea Arad, România, fiica lui Dumitru și Carmen, domiciliată în prezent în Germania, Aalen, Hindemithstr. 11, Baden-Württemberg.

2. Dumitrache Alexandru, fără cetățenie, născut la data de 26 ianuarie 1967 în București, România, fiul lui Valeriu și Necula, domiciliat în Germania, Aalen, Hindemithstr. 11, Baden-Württemberg.