autentificare cu OpenID
Declarația Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Adunarea Deputaților a luat cunoștință cu îngrijorare și adâncă preocupare de intențiile declarate ale unui grup de cetățeni români de naționalitate maghiară din județele Covasna și Harghita, autointitulat „grupul politic al U.D.M.R. din Ținutul Secuiesc”, de a trece la declanșarea unor acțiuni având ca scop proclamarea autonomiei teritoriale a acelui ținut.

Așa cum era firesc, aceste intenții au generat nemulțumiri și sentimente de indignare în opinia publică din țara noastră, în rândurile poporului român, întrucât vizează direct suveranitatea statului nostru.

Examinând natura și consecințele unei asemenea intenții, deputații au condamnat însăși ideea punerii în cauză a unității teritoriale a României, socotind că aceasta reprezintă un grav precedent ce ar putea declanșa, în actualul context internațional, alte acțiuni de atentare la ființa statului român.

Totodată, Adunarea Deputaților a luat act de poziția exprimată de reprezentanți ai grupului parlamentar al U.D.M.R., care au arătat că formațiunea lor politică, precum și imensa majoritate a minorității maghiare din țara noastră condamnă orice încercare de atentat la unitatea și integritatea teritorială a României. Declarându-se fii fideli ai acestei țări, pe care o consideră drept patrie firească, ei au apreciat că numai în unitate și strânsă conlucrare cu populația română majoritară și cu celelalte minorități naționale, într-o Românie democratizată și înnoită profund, vor putea fi asigurate drepturile și libertățile lor fundamentale.

Adunarea Deputaților consideră că oricât de grav este gestul grupului menționat mai sus, el nu exprimă atitudinea majorității cetățenilor români de naționalitate maghiară. De aceea socotim că - în interesul cauzei democratizării României, al statornicirii unor relații interetnice democratice și cu adevărat umane - nu se poate admite ca la manifestările extremiste ale unui grup restrâns din rândul minorității maghiare să se răspundă cu poziții similare, extremiste, de oriunde ar veni ele, ceea ce ar duce la înveninarea conviețuirii poporului român cu minoritățile naționale, la deteriorarea imaginii României în lume.

Membrii Adunării Deputaților adresează tuturor cetățenilor patriei chemarea de a nu se lăsa provocați de asemenea acțiuni, de a dovedi discernământ și răspundere civică, de a conlucra, prin înțelegere și toleranță reciprocă, în vederea asigurării unui climat de stabilitate politică și socială în țară, a condițiilor necesare pentru continuarea și adâncirea procesului de democratizare și de transformări structurale inaugurate de Revoluția din Decembrie 1989. Numai acționând în acest fel putem asigura României reputația unei țări capabile să-și rezolve problemele sale și să se afirme ca un partener respectat în raporturile internaționale.

Această declarație a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 15 octombrie 1991.