autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea componenței Guvernului României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul adoptă următoarea hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă completarea componenței Guvernului României, după cum urmează:

  1. Victor Babiuc (Frontul Salvării Naționale) - Ministru de interne
  2. Ludovic Spiess - Ministrul culturii.