autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Sîntana de Mureș, cu satele aferente Sîntana, Curteni, Chinari, Bărdești, județul Mureș, pentru consumul de gaze la gospodăriile populației și la obiectivele social-culturale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Sîntana de Mureș, cu satele aferente Sîntana, Curteni, Chinari, Bărdești, județul Mureș, pentru consumul de gaze la gospodăriile populației și la obiectivele social-culturale.