autentificare cu OpenID
Hotărâre privind scutirea de taxe vamale a tehnicii de calcul destinate învățământului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Importurile efectuate de Ministerul Învățământului și Științei pentru tehnică de calcul (echipamente, inclusiv accesorii, componente și piese de schimb, produse consumabile aferente și produse software cu documentație), destinată utilizării în procesul de învățământ și în activități neaducătoare de profit (cercuri studențești și cu elevii, manifestări științifice și altele similare) se scutesc de plata taxelor vamale.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică cu data de 15 septembrie 1991.