autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea organizării licitației unui teren din orașul Comănești
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă organizarea licitației terenului în suprafață de 170 mp, situat în intravilanul orașului Comănești, str. Gîrlei nr. 1, în vederea concesionării pe o durată de 20 de ani, conform art. 27 lit. b) din Legea nr. 15/1990, pentru realizarea unei construcții cu destinația producerii în exclusivitate de produse de panificație și patiserie, conform metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990, respectiv propunerii de concesionare și caietului de sarcini întocmite de autoritatea concedentă, care constituie anexă[1] la prezenta.

  1. Anexa se comunică instituțiilor interesate.