autentificare cu OpenID
Hotărâre privind asigurarea fondurilor de școlarizare necesare elevilor care se pregătesc pentru aviația civilă
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se suplimentează planul numeric de școlarizare pentru anul 1991-1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 461/1991, cu cifra de 95, reprezentând efectivele de elevi piloți care se pregătesc pentru aviația civilă în Școala militară de aviație „Aurel Vlaicu”.

Art. 2. - Absolvenții piloți ai Școlii militare de aviație „Aurel Vlaicu”, care din motive neimputabile lor (inaptitudine medicală sau psihofizică) nu mai pot continua activitatea de zbor, pot fi repartizați în economia națională pe funcții pentru care, potrivit legii, se cer studii echivalente absolvenților de colegii.

Art. 3. - În scopul finalizării activității de pregătire a actualelor serii de elevi piloți necesari aviației civile, pentru anul 1991, cheltuielile ocazionate, în sumă de 83 milioane lei, se suportă de la bugetul administrației centrale de stat, prin suplimentarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Transporturilor o dată cu introducerea influențelor din indexarea cheltuielilor de personal și a celor materiale ca urmare a modificării indicilor de prețuri.