autentificare cu OpenID
Declarația Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu

Senatul României a dezbătut cu îngrijorare și, în consecință, condamnă intențiile exprimate public de către un grup de cetățeni români de naționalitate maghiară din județele Covasna și Harghita, denumit „Grupul politic al U.D.M.R. din Ținutul Secuiesc”, de a întreprinde, în perioada imediat următoare, acțiuni vizând proclamarea autonomiei teritoriale a „Țării Secuilor”.

Dând expresie sentimentelor de indignare și revoltă ale electoratului, Senatul consideră încercarea de a realiza acest proiect, ca de altfel orice tentativă de constituire a unor enclave etnice pe teritoriul României, un atentat la unitatea, integritatea și suveranitatea statului nostru, un act provocator ilegal, cu caracter separatist, de natură să destabilizeze situația politico-socială internă și să deterioreze relațiile României cu țările vecine și cu alte state ale lumii.

Senatul a luat act de Declarația grupului parlamentar al U.D.M.R. din Senat în care se arată că așa-zisul grup radical, format din câteva persoane, nu reprezintă pe membrii uniunii și conducerea acesteia. Potrivit aceleiași declarații, acest grup nu se bucură de sprijinul populației din cele două județe și nici de cel al conducerii locale a U.D.M.R., care a dezaprobat categoric și fără echivoc intenția de a se organiza un referendum în această problemă cu prilejul manifestărilor preconizate la Lutița.

Senatul apreciază că drepturile și libertățile cetățenilor României, inclusiv ale persoanelor aparținând minorităților naționale, sunt asigurate și pot fi exercitate numai în cadrul creat de statul de drept pe care îl edificăm, iar problemele ce s-ar putea ivi pot fi soluționate numai cu instrumentele democratice și legale ale acestui stat.

Membrii Senatului fac apel către toți cetățenii țării să manifeste discernământ și responsabilitate, să respingă acțiunile extremiste, provocatoare, să demonstreze prin fapte că înțeleg imperativul conlucrării și al respectului reciproc dintre români și persoanele aparținând minorităților naționale, având ca țel permanent asigurarea stabilității politice și sociale, depășirea dificultăților, împlinirea idealurilor proclamate de Revoluția din decembrie 1989, afirmarea României ca un stat democrat, situat la cotele civilizației europene.