autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea aderării Institutului român de standardizare la Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) și Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC)
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă aderarea Institutului român de standardizare la Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) și la Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC).

Art. 2. - Pentru cotizațiile pe anul în curs, Ministerul Economiei și Finanțelor va aloca suma de 18.200 dolari pe anul 1991, cu acoperire din fondul valutar al statului, modificându-se corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate.