autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 166 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Szilagyi Ioan, deputat în Circumscripția electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud, aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, și declară vacant, de la data de 10 noiembrie 1991, locul de deputat deținut de acesta.